kwiecień 1934 roku

Warszawa. W „Miesięczniku Żydowskim” ukazuje się napisana przez Hermanna Sternbacha recenzja Sklepów cynamonowych Brunona Schulza.

Zdaniem Sternbacha książką Sklepy cynamonowe Schulz utwierdził swoją „wybitną pozycję w piśmiennictwie polskim i pierwsze niemal miejsce wśród polskich pisarzy żydowskich”. Jest to proza zadziwiająco dojrzała, prawdziwa, fascynująca, sugestywna i oryginalna, będąca dowodem wysokiego artyzmu, a jednak pozbawiona cech literackiego eksperymentu. Jej prosta, prawie banalna treść została uformowana tak kunsztownie, że „przed oczyma czytelnika powstaje, w ciasnych granicach tła mieszczańsko-żydowskiego, świat bezbrzeżnie rozległy i bezdennie głęboki, świat dziwny, dziwaczny, nieraz i koszmarny, nieprawdopodobny, a tak bardzo realny, rzeczywisty”. To wytwór przebogatej fantazji, budzącej do życia dzieje i osoby pogrzebane pod warstwami czasu. Schulz opowiada nie tyle słowami, ile obrazami, tworząc prozę subtelnie liryczną, o kompozycji malarskiej, a ponadto niekoniunkturalną w swej żydowskości1. (pls)

  • 1
    Henryk Sternbach, „Sklepy cynamonowe”, „Miesięcznik Żydowski” 1934, nr 4, s. 384 (dostępne on-line: https://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/publication/20618/edition/16670). Więcej na ten temat: Andrzej Sulikowski, Twórczość Brunona Schulza w krytyce i badaniach literackich (1934–1976), „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 2, s. 264–303; Piotr Sitkiewicz, Bruno Schulz i krytycy. Recepcja twórczości Brunona Schulza w latach 1921–1939, Gdańsk 2018.
Herman Sternbach, <i>„Sklepy cynamonowe”</i>, „Miesięcznik Żydowski” 1934, nr 4, s. 384.
Herman Sternbach, „Sklepy cynamonowe”, „Miesięcznik Żydowski” 1934, nr 4, s. 384.