26 stycznia 1934, piątek

Drohobycz. Bruno Schulz pisze list do Juliana Tuwima.

Dziękuje w nim za entuzjastyczną reakcję poety na Sklepy cynamonowe i wyznaje, że przed laty podczas spotkania autorskiego TuwimaDrohobyczu, patrzył na niego „mściwie i buntowniczo pełen ponurej adoracji”1. (bt)

  • 1
    List Brunona Schulza do Juliana Tuwima z 26 stycznia 1934 roku, [w:] Bruno Schulz, Dzieła zebrane, tom 5: Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016, s. 49.
List Brunona Schulza do Juliana Tuwima z 26 stycznia 1934 roku
List Brunona Schulza do Juliana Tuwima z 26 stycznia 1934 roku