1 sierpnia 1936, sobota

Lwów. W dzienniku „Chwila” ukazuje się artykuł Wandy Kragen Twórczość Franciszka Kafki, w którym wzmiankowany jest Bruno Schulz.

Omawiając polskie wydanie Procesu, Kragen nazywa Schulza „predestynowanym tłumaczem” Franza Kafki i stwierdza, że doskonale i wiernie przyswoił on tę powieść polskim czytelnikom1. (pls)

  • 1
    Wanda Kragen, Twórczość Franciszka Kafki, „Chwila” 1936, nr 6238, s. 10. Więcej na ten temat: Piotr Sitkiewicz, Bruno Schulz i krytycy. Recepcja twórczości Brunona Schulza w latach 1921–1939, Gdańsk 2018.
Wanda Kragen, <i>Twórczość Franciszka Kafki</i>, „Chwila” 1936, nr 6238, s. 10.
Wanda Kragen, Twórczość Franciszka Kafki, „Chwila” 1936, nr 6238, s. 10.