Zbigniew Milczarek

Urodzony w 1971 roku w Tomaszowie Mazowieckim. Absolwent filologii polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, uczeń prof. Władysława Panasa, nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 13 w Tomaszowie Mazowieckim.

Jest bibliofilem i wydawcą, popularyzatorem twórczości Brunona Schulza, Zbigniewa Herberta, Juliana Tuwima, Józefa Czechowicza oraz historii Drohobycza. Schulzem zajmuje się od 1992 roku. Poświęcił mu pracę magisterską (Twórczość Brunona Schulza w krytyce i badaniach literackich (1977–1994)) oraz kilka książek: Archeologia wiosennej kosmogonii (Tomaszów Mazowiecki 2004), Schulzowska kaligrafia (Tomaszów Mazowiecki 2005), Drohobyckie metamorfozy istnienia (Tomaszów Mazowiecki 2017). Jest też autorem Wieczoru poezji Józefa Czechowicza (Tomaszów Mazowiecki 2007). Jako współautor, redaktor i wydawca opublikował: Marzenie Błękitnookiego. Ułamki wspomnień o Profesorze Władysławie Panasie (Tomaszów Mazowiecki – Lublin – Drohobycz 2005), Donchichoterię Wacława Sadowskiego (Małe Końskie 2005), polsko-francuską edycję wiersza Juliana Tuwima Przy okrągłym stole w tłumaczeniu Jacques’a Burko (Tomaszów Mazowiecki 2007). Te druki bibliofilskie, zaprojektowane przez Włodzimierza Rudnickiego, dotarły między innymi do Drohobycza, Toledo, Paryża, Tokio, Belgradu, Madrytu, Lwowa i Barcelony.

Od 2004 roku wielokrotnie odwiedzał Drohobycz i stał się przewodnikiem po „prowincji osobliwej”. Dedykował autorowi Sklepów cynamonowych i jego miastu rodzinnemu serie bibliofilskie „Telegramy Stamtąd” i „Miasto Marzeń” oraz wystawy: Zainstalowani na wieczność – Bruno Schulz i Drohobycz, Furtka do „miasta jedynego na świecie”, Z Warszawy do Drohobycza. Powroty Brunona Schulza do „miasta marzeń”, które były prezentowane w Tomaszowie Mazowieckim, Płocku, Warszawie i Mikołowie. Zgromadził unikatowe archiwalia dotyczące Brunona Schulza i Drohobycza. 

W Inowłodzu przygotował także plenerowe spektakle literacko-muzyczno-plastyczne poświęcone Tuwimowi: Piknik TuwimowskiWesele Tuwima (2009) oraz Rzecz Tuwimowska, inowłodzka, nasza – spotkanie kultur (2012). Swojej szkole poświęcił szkic Pięćdziesięciolecie tysiąclatki. Jubileusz Szkoły Podstawowej nr 13 w Tomaszowie Mazowieckim (Tomaszów Mazowiecki 2011).