Andrij Pawłyszyn

Urodzony w 1964 roku we Lwowie. Wykładowca na Wydziale Humanistycznym (Katedra Kulturoznawstwa) Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie.

Ukończył Wydział Historyczny Uniwersytetu Lwowskiego. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską Sowietofilstwo galicyjskie, wypadek Antona Kruszelnickiego.
Dwukrotny stypendysta programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Polski „Gaude Polonia”(edytorskie przygotowanie ukraińskich wydań utworów eseistycznych Zbigniewa Herberta oraz Regionów wielkiej herezji i okolic Jerzego Ficowskiego), a także programu dla tłumaczy Instytutu Książki (edytorskie przygotowanie ukraińskiego wydania Księgi listów Brunona Schulza i prozy Kazimierza Wierzyńskiego).
Był redaktorem oficyn wydawniczych (Phoenix, Prosvita, Osnovy) oraz czasopism („Lwiwśka Hazeta”, „Ji” „Ukrajina Moderna”) i strony internetowej zgroup.com.ua. Koordynował międzynarodowy projekt wydania pierwszego w niepodległej Ukrainie uniwersalnego leksykonu USE: Uniwersalnyjslownyk-encyklopedija.
W ukraińskich czasopismach publikował teksty autorskie (tematyka stosunków polsko-ukraińskich) oraz tłumaczenia artykułów z języków polskiego, angielskiego, rosyjskiego (około pięciu tysięcy tekstów), a także z ukraińskiego na polski. Publikował również w polskich pismach, między innymi w „Życiu Warszawy”, „Gazecie Krakowskiej”, „Gazecie Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”, „Odrze”. Jest autorem ponad czterdziestu wydanych tłumaczeń książkowych z języka polskiego na ukraiński (w tym utworów Brunona Schulza, Jerzego Ficowskiego, Henryka Grynberga, Adama Michnika, Jacka Kuronia, Aleksandra Fredry, Haliny Górskiej, Stanisława Jerzego Leca, Zygmunta Haupta, Zbigniewa Herberta, Jacka Dukaja i innych) oraz pięciu tłumaczeń książkowych z języka angielskiego na ukraiński.
Brał udział w przygotowywaniu audycji dla radia i telewizji. Był koordynatorem minifestiwalu „Schulz we Lwowie” w ramach Festiwalu Literackiego Forum Wydawców (2012). Corocznie od 2014 przygotowuje program specjalny Targów Książki – Book Forum we Lwowie: „Spotkanie Ukraińsko-Żydowskie”. Autor przygotowanego wspólnie z Biurem „Lwów – miasto literatury UNESCO” wideobloga o dramatycznych losach lwowskich literatów.
W latach 2010–2014 członek zarządu ukraińskiego PEN Clubu. Laureat wielu prestiżowych nagród, między innymi nagrody Polskiego PEN Clubu za tłumaczenia i odznaki Prezydenta Lwowa za popularyzowanie spuścizny żydowskiej miasta. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP.
Od 2006 roku związany z Międzynarodowym Festiwalem Brunona Schulza w Drohobyczu oraz z licznymi imprezami upamiętniającymi Schulza. W 2012 roku tłumaczył na ukraiński stronę internetową Instytutu Książki w Krakowie, poświęconą Schulzowi. W ramach współpracy z Pracownią Schulzowską w Gdańsku zajmuje się tłumaczeniem strony internetowej www.schulzforum.pl na język ukraiński.