Rękopis opowiadania Druga jesień

Rękopis opowiadania Druga jesień, sporządzony przed 30 września 1934 roku.

Sześć kremowych kartek w kratkę z zeszytu, zapisanych jednostronnie czarnym atramentem. Wymiary: 19,7×15,2 cm.

Ze zbiorów Jerzego Ficowskiego.