Rozwiązanie zadania konstrukcyjnego

Rozwiązanie zadania konstrukcyjnego sporządzone w 1935 roku.

Arkusz kremowego papieru o formacie 42×34,5, złożony dwukrotnie. Na stronie verso informacja atramentem ręką nauczyciela matematyki, Mirosława Krawczyszyna: „Zadanie konstrukcyjne – nakreślić trapez, znając dwie przekątne p1 i p2, stosunek obu boków przyległych, np. a:b = m i kąt ß, leżący naprzeciw boku równoległego, uwzględnionego w podanym stosunku. / (Ze Zbioru zadań matematycznych I. Kranza, Kraków 1920) / Zadanie powyższe rozwiązał i objaśnieniami uzupełnił Bruno Schulz, prof. gimn. państwowego w Drohobyczu (w roku 1935) / M. Krawczyszyn”. Na stronie recto ołówkowe rysunki geometryczne Schulza z opisami.

Ze zbiorów Jerzego Ficowskiego.