List do Mendla Neugröschla z 4 listopada 1936 roku

List do Mendla Neugröschla z 4 listopada 1936 roku.

Kserokopia listu Schulza napisanego w języku niemieckim. W lewym górnym rogu dopisek ręką Ficowskiego „kopia”, na odwrocie pieczątka „Jerzy Ficowski”.

Ze zbiorów Jerzego Ficowskiego, oryginał niegdyś w posiadaniu wdowy po Mendlu Neugröschlu (USA).