A. J., O Schulzu, „Dziennik Bałtycki” 1993, nr 272.