W. L., Bruno Schulz – wystawa w muzeum, „Życie Częstochowy” 1993, nr 209.