Piotr Szewc, Schulz jako rysownik, „Życie Warszawy” 1992, nr 56.