Maria Wronkowska, Blondynka, czary i kamera, „Kamena” 1984, nr 182.