Bruno Schulz na scenie, „Współczesność” 1967, nr 17.