Налковська Зоф’я

Письменниця, покровителька, приятелька Шульца.

Зоф’я Налковська народилася в 1884 році у Варшаві в сім’ї лівих інтелігентів. Вона закінчила пансіон для дівчат панни Анелі Гюне і підпільний Летючий університет. Дебютувала в 1898 році віршом Pamiętam [Пам’ятаю], надрукованим у тижневику „Przegląd Tygodniowy” 1. Ще раніше, в 1896 році, Зоф’я Налковська почала писати Щоденники, які вела з перервами майже шістдесят років (до смерті 1954 року) і які стануть своєрідним архівом життя, що триває на тлі історичних подій 2. Найбільшу популярність вона здобула як романістка. Її дебютом у прозі став роман Kobiety [Жінки], опублікований у 1906 році. Серед найважливіших романів Налковської слід назвати Hrabia Emil [Граф Еміль], Romans Teresy Hennert [Роман Терези Геннерт], Dom nad łąkami [Дім понад луками], Granica [Кордон], Niecierpliwi [Нетерплячі] 3.

У 1907 році на Першому з’їзді польських жінок вона виголосила скандальну як на ті часи доповідь Uwagi o etycznych zadaniach ruchu kobiecego [Зауваги про етичні завдання жіночого руху], в якій вимагала визволення жінок від запровадженого чоловіками ідеалу моральної чистоти 4. Була двічі заміжня – вперше в 1906–1918 роках за поетом Леоном Риґером, вдруге – в 1922–1929 роках за офіцером Легіонів Яном «Юром» Ґожеховським. Обидва подружжя були невдалими.

Після закінчення Другої світової війни Налковська брала участь у роботі Головної комісії з розслідування гітлерівських злочинів, завдяки чому постав том Medaliony [Медальйони]. У 1947–1952 роках вона була депутаткою Законодавчого Сейму. Померла у Варшаві 17 грудня 1954 року.

У 1930-х роках Налковська піклувалася про гроно молодих письменників, які під її покровительством увійшли до польської літератури. До підопічних Налковської належали, зокрема, Тадеуш Бреза, Міхал Хороманський*, Поля Ґоявічинська*, Боґуслав Кучинський, Адольф Рудницький* і Бруно Шульц 5. Власне як письменник-початківець Шульц відвідав Налковську 16 квітня 1933 року в її помешканні по вулиці Маршалковській 4* у Варшаві* з проханням оцінити рукопис Цинамонових крамниць. Налковська була в захваті від книжки і негайно почала клопотати про її публікацію в видавничому товаристві «Руй»*. Як вираз вдячності Шульц надіслав Налковській у лютому 1934 р. власноручно оправлений і проілюстрований ним примірник Цинамонових крамниць з особистою посвятою. Цю книжку знищив ревнивий партнер Налковської Боґуслав Кучинський (див. 20 липня 1935).

Започатковане під час квітневого візиту знайомство поглибилося завдяки листуванню (див. 11 липня 1933) і відвідинам, коли Шульц гостював у Налковської і в Варшаві, і в її будинку в Ґурках*. У квітні 1934 року, під час перебування Шульца у Варшаві, багатомісячне знайомство набуває еротичного виміру 6; в Щоденниках Налковська пише про «єдину спільну ніч» 7. Утім роман між письменниками закінчився хутко, позаяк уже в травні Налковська близько заприязнилася зі своїм секретарем Боґуславом Кучинським.

У 1933–1934 роках Налковська неодноразово писала про пристрасне і палке кохання з боку Шульца. Спочатку вона погоджувалася на це та цінувала його жести, проте згодом, у травні 1934 року почала зауважувати їх невідповідність почуттям, які адресувала Кучинському. «О милий, який ще не знає. Звичайно, я не є сенсом його існування до тієї міри, як би це здавалося з його листів, з його прегарних слів. Це навіть не називалося любов’ю. То була радше релігійна відправа, возвеличення мене. І було зумовлене не моєю якістю, чи не тільки нею, а його природою, яка жадала смирення і згуби в палкій любові, в чому нарешті знаходила своєрідне об’єктивне обґрунтування [...]. Я кажу в минулому часі, але воно ще є. Тільки мене вже немає на тому місці» 8. Сам Шульц у своєму листуванні називав Налковську своєю «покровителькою і, можна сказати, – пише він, – приятелькою» 9, він також згадував про дружбу 10 з Налковською 11.

У наступні роки Шульц кілька разів зустрічався з Налковською у Варшаві (див. 1 січня 1936*, 23 січня 1936*, 4 лютого 1936*, 15 липня 1936*). Він також публікував тексти в часописі „Studio”*, яким керував Кучинський. Востаннє Шульц і Налковська зустрілися в червні 1939 року* під час перебування письменниці в санаторії в Трускавці*.

Про смерть Шульца Налковській повідомив Ришард Матушевський 12, це трапилося до 27 січня 1943 (Налковська згадувала тоді загиблого Шульца) 13. У перших двох виданнях Регіонів великої єресі Єжи Фіцовський пише про причетність Налковської до організації викрадення Шульца з дрогобицького ґетто. Проте у виданні 1992 року він визнає цю історію невірогідною 14.

У повоєнних щоденникових записах Налковська кілька разів згадувала про Шульца як про особливо болісну втрату. Вона також занотувала кілька зустрічей, під час яких йшлося про Шульца: з італійським шанувальником Шульца, членом делегації італійських письменників, таким собі Торікко 15, сповнену розчарування зустріч з професором Стефаном Шуманом 16, а також про візити Єжи Фіцовського в 1950-х роках, під час яких вона читала статтю, яку той готував 17, і передала йому матеріали про часопис „Studia” 18.

У Вступі до Книги листів Єжи Фіцовський припускає, що листи Шульца до Налковської були знищені під час Варшавського повстання 19. Однак із листів Боґуслава Кучинського до Фіцовського, написаних у 1960-х роках, випливає, що ці листи Шульца існували після війни, ба більше – Налковська читала їх Фіцовському, а загубилися вони лише тоді, коли були передані для переписування якійсь невідомій особі 20. (мр)

 • 1
  Zofia Nałkowska, Pamiętam, „Przegląd Tygodniowy” 1898, nr 41.
 • 2
  Див.: Paweł Rodak, Między zapisem a literaturą. Dziennik polskiego pisarza w XX wieku (Żeromski, Nałkowska, Dąbrowska, Gombrowicz, Herling-Grudziński), Warszawa 2011, s. 239.
 • 3
  Цю книжку Бруно Шульц прорецензував у нарисі Zofia Nałkowska na tle swojej najnowszej powieści, „Skamander” 1939, nr 108–110.
 • 4
  Див.: Hanna Kirchner, Nałkowska albo życie pisane, Warszawa 2011, s. 73–74.
 • 5
  Див.: Ewa Kraskowska, Nałkowska i Schulz. Schulz i Nałkowska, „Teksty Drugie” 1999, nr 1–2.
 • 6
  Hanna Kirchner, op. cit., s. 406. Див. також: Stanisław Rosiek, Odcięcie. Siedem fragmentów, „Schulz/Forum” 2016, nr 7, s. 52–53.
 • 7
  Zofia Nałkowska, Dzienniki IV 1930–1939. Część 1 (1930–1934), opracowanie, wstęp i komentarz Hanna Kirchner, Warszawa 1988, s. 449.
 • 8
  Ibidem, s. 448.
 • 9
  Лист Бруно Шульца до Зенона Вашневського від 5 червня 1934 року, [в:] Bruno Schulz, Dzieła zebrane, tom 5: Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016, s. 70; український переклад Андрія Павлишина у: Бруно Шульц, Книга листів, Київ 2012, с. 59.
 • 10
  Знайомі Шульца Міхал Хаєс* і Тадеуш Любовецький (Ізидор Фрідман)* у написаних після війни листах до Єжи Фіцовського* припускають, що Шульц мав матримоніальні плани щодо Налковської (Лист Тадеуша Любовецького до Єжи Фіцовського від 24 серпня 1948 р., „Schulz/Forum” 2016, nr 7), чи принаймні кружляла така чутка (лист Міхала Хаєса до Єжи Фіцовського від 18 червня 1948 року).
 • 11
  Лист Бруно Шульца до Стефана Шумана від 22 жовтня 1933 року, [в:] Bruno Schulz, op. cit., s. 41; Бруно Шульц, Книга листів, с. 36.
 • 12
  Примітка 3 до запису від 6 серпня 1940 р., [в:] Zofia Nałkowska, Dzienniki V 1939–1944, opracowanie, wstęp i komentarz Hanna Kirchner, Warszawa 1996, s. 208.
 • 13
  Ibidem, s. 425.
 • 14
  Про обставини відмови від цієї версії подій та її усунення з Регіонів йдеться в листі Єжи Фіцовського до Єжи Яжембського від 10 березня 1990 року, який наведений in extenso в статті: Jerzy Jarzębski, Komentarz do komentarza. Schulz edytorów, „Schulz/Forum” 2014, nr 3, s. 106–107.
 • 15
  Ганна Кірхнер не змогла нічого довідатися про цю особу. Zofia Nałkowska, Dzienniki VI 1945–1954. Część 1 (1945–1948), opracowanie, wstęp i komentarz Hanna Kirchner, Warszawa 2000, s. 232, примітка 2 до запису за 16 квітня 1946.
 • 16
  «Зате Шуман мене розчарував, доволі тупий, старий, недужий, говорив про Шульца буркотливо, його графіки майже не знав, його ілюстрації критикував». Zofia Nałkowska, Dzienniki VI 1945–1954. Część 1 (1945–1948)...,  s. 79..
 • 17
  Eadem, Dzienniki VI 1945–1954. Część 3 (1953–1954), opracowanie, wstęp i komentarz Hanna Kirchner, Warszawa 2000, s. 230.
 • 18
  Eadem, Dzienniki VI 1945–1954. Część 2 (1949–1952), opracowanie, wstęp i komentarz Hanna Kirchner, Warszawa 2000, s. 269.
 • 19
  Jerzy Ficowski, Wprowadzenie do „Księgi listów” do wydania z 2002 roku, [w:] Bruno Schulz, op. cit., s. 23; Бруно Шульц, Книга листів, с. 20.
 • 20
  Лист Богуслава Кучинського до Єжи Фіцовського від 11 лютого 1966, Dział Rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Korespondencja Jerzego Ficowskiego, teka 165/83. Фото обох листів я отримав завдяки люб’язності професора Єжи Кандзьори.