Zofia Nałkowska, fotografia z lat trzydziestych

Zofia Nałkowska, fotografia z lat trzydziestych