Wyciąg z wykazu stanu służby i kwalifikacyjnego z 20 marca 1935 roku

Wyciąg z wykazu stanu służby i kwalifikacyjnego z 20 marca 1935 roku.

 

Formularz urzędowy składający się z czterech kart (k. 160, k. 161), uzupełniony częściowo przez Schulza, a częściowo przez inne osoby. Format 34×21 cm. Wyraźne ślady dwukrotnego złożenia.