Karta American Hotel

Karta American Hotel z czasu pobytu Brunona Schulza w Paryżu.

Pożółkły kartonik z wydrukowanym adresem American Hotel, na odwrocie – dwie ołówkowe notatki zrobione przez Schulza.