Kopia listu do Georges’a Rosenberga z 28 sierpnia 1938 roku

Kopia listu Brunona Schulza do Georges’a Rosenberga (vel Gregory R. Marshak) z 28 sierpnia 1938 roku.

Ta maszynopisowa kopia listu została zrobiona prawdopodobnie w 1965 roku przez adresata na prośbę Jerzego Ficowskiego1. Oryginał znajduje się w posiadaniu spadkobierców Rosenberga w Paryżu.

  • 1
    Jerzy Ficowski, Regiony wielkiej herezji i okolice. Bruno Schulz i jego mitologia, Sejny 2002, s. 199; Bruno Schulz, Dzieła zebrane, tom 5: Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016, s. 129–130.