Odpis wierzytelny świadectwa z Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie z 1927 roku

CPAHU-L, Kuratorium Lwowskiego Okręgu Szkolnego m. Lwów, lata 1921–1939, F 179, O 7, Tom XIII, teczka 29379, k. 6.

Odpis wierzytelny świadectwa z Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie z 9 czerwca 1927 roku.

Pojedynczy arkusz szarobiałego papieru, zapisany czarnym atramentem na stronach pierwszej i drugiej. Format 34×21 cm. Wyraźne ślady trzykrotnego złożenia.