Odpis wierzytelny świadectwa z Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie z 1929 roku

CPAHU-L, Kuratorium Lwowskiego Okręgu Szkolnego m. Lwów, lata 1921–1939, F 179, O 7, Tom XIII, teczka 29379, k. 20 i 21.

Odpis wierzytelny świadectwa z Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie z 7 stycznia 1929 roku.

Podwójny arkusz szarobiałego papieru, zapisany czarnym atramentem. Format 34×21 cm. Wyraźne ślady dwukrotnego złożenia.