Odpis wierzytelny listu do Brunona Schulza z 7 lutego 1930 roku

Odpis wierzytelny listu do Brunona Schulza z 7 lutego 1933, sporządzony 28 listopada 1932 roku.

Pojedynczy arkusz szarobiałego papieru, zapisany czarnym atramentem na stronie pierwszej (k. 33). Strona druga pusta. Format 34×21 cm.