Odpis wierzytelny Dyplomu Nauczyciela Szkół Średnich z 1929 roku

CPAHU-L, Kuratorium Lwowskiego Okręgu Szkolnego m. Lwów, lata 1921–1939, F 179, O 7, Tom XIII, teczka 29379, k. 17.

Odpis wierzytelny świadectwa dyplomu nauczyciela szkół średnich, sporządzony 7 stycznia 1929 roku

Pojedynczy arkusz szarobiałego papieru, zapisany czarnym atramentem. Wyraźny ślad złożenia wzdłuż dłuższego boku. Format 34×21 cm.