Korekta szpaltowa początku rozdziału „Siepacze” z Procesu Franza Kafki z własnoręcznymi poprawkami Schulza

-

Korekta szpaltowa początku rozdziału „Siepacze” z Procesu Franza Kafki z odręcznymi poprawkami Schulza.

Pięć arkuszy papieru zawierających szczotkowe odbitki szpalt Procesu Franza Kafki z własnoręczną korektą Schulza. Poniżej tekstu ze szpalty 51 znajduje się nota informacyjna.