Karta uchodźcy Brunona Schulza

Österreichisches Staatsarchiv in Wien

Karta uchodźcy (Kriegsflüchtling Kartei) Brunona Schulza.

Dokument zawiera dane osobowe Schulza, informację o towarzyszących mu członkach rodziny i poprzednim miejscu pobytu oraz aktualny wiedeński adres. Na odwrocie karty znajdują się kwoty zapomogi, którą wypłacano mu co dwa tygodnie w kasie Centralnej Agencji Pomocy dla Uchodźców Wojennych z Galicji i Bukowiny od 28 stycznia 1915 do 12 sierpnia 1915 roku.