Karta American Hotel

  • American_Hotel_1
  • American_Hotel_2
Zbiory Muzeum Literatury w Warszawie; dar Adama Sandauera z 2009 roku; inw. 5909, k. 15.

Karta American Hotel z czasu pobytu Brunona Schulza w Paryżu.

Pożółkły kartonik z wydrukowanym adresem American Hotel, na odwrocie – dwie ołówkowe notatki Schulza.