Fragment rękopisu na rysunku „Przymiarka u krawca” sprzed 1930 roku

  • Fragment rękopisu na rysunku „Przymiarka u krawca”
Zbiory Muzeum Literatury w Warszawie.

Rękopis na niedatowanym rysunkusprzed 1930 roku.

Fragment rękopisu Schulza na szkicu rysunkowym przedstawiającym krawca i nagą kobietę. Format 16,3 X 16,3 cm.