Dedykacja dla Mariana Jachimowicza w egzemplarzu Sanatorium pod Klepsydrą

  • Dedykacja dla Mariana Jachimowicza w egzemplarzu Sanatorium
Zbiory Mariana Jakimowicza.

Dedykacja dla Mariana Jachimowicza w egzemplarzu Sanatorium pod Klepsydrą z 12 listopada 1938 roku.

Autograf na stronie przedtytułowej pierwszego wydania książki.