Dedykacja dla Louise’a Marcouisse’a w egzemplarzu Sanatorium pod Klepsydrą

  • Dedykacja dla Louise’a Marcouisse’a w egzemplarzu Sanatorium

Dedykacja dla Louise’a Marcouisse’a w egzemplarzu Sanatorium pod Klepsydrą.

Autograf czarnym atramentem na stronie przedtytułowej pierwodruku książki.