Carte de voyage touristique en France z lipca 1938 roku

  • Carte de voyage touristique en France z lipca 1938 roku_1
  • Carte de voyage touristique en France z lipca 1938 roku _2
Zbiory Muzeum Literatury w Warszawie, dar Adama Sandauera z 2009 roku; inw. 5909, k. 7.

Carte de voyage touristique en France z lipca 1938 roku.

Druk kolorowy w językach francuskim, niemieckim i włoskim wypełniony przez Schulza. Format 24×18 cm.