List do Romany Halpern z 15 listopada 1936 roku

List do Romany Halpern z 15 listopada 1936 roku.

Podwójny arkusz kremowego papieru, zapisany czarnym atramentem na stronie pierwszej, drugiej i trzeciej (k. 10, 11, 10v). Format 22,4×14,2 cm. Wyraźny ślad złożenia arkusza na pół.

W zbiorach Muzeum Literatury w Warszawie, sygn. 1943, k. 10–11; dar Stephena Howarda z 1989 roku; inw. 3874 i 3889.