List do Kazimierza Truchanowskiego z 4 marca 1936 roku

List do Kazimierza Truchanowskiego z 4 marca 1936 roku.

Podwójny arkusz kremowego papieru, zapisany czarnym atramentem na stronie pierwszej (k. 36) i trzeciej (k. 37). Format 22,2×14,2 cm. Wyraźny ślad zgięcia arkusza na pół do wymiarów (12,3×15,5 cm) zachowanej koperty (k. 39), na której czarnym atramentem wypisano adresy odbiorcy: „Wielmożny Pan / Kazimierz Truchanowski / Kiwerec koło Łucka / ul. Długa 4”, a na odwrocie nadawcy: „Bruno Schulz / Drohobycz” (k. 39v). Stempel pocztowy z zatartą datą.

W zbiorach Muzeum Literatury w Warszawie, sygn. 1942, k. 33–34; zakup w 1994 roku od Bożeny Truchanowskiej, inw. 4482.