List do Zenona Waśniewskiego z 8 sierpnia 1935 roku

List do Zenona Waśniewskiego z 8 sierpnia 1935 roku.

Kartka pocztowa z kremowego papieru o wymiarach 10,4×14,8 cm, zapisana czarnym atramentem na stronie do korespondencji wzdłuż dłuższego boku oraz na odwrocie, w miejscu adresu nadawcy. Obok po prawej stronie adres odbiorcy: „Wielmożny Pan / Zenon Waśniewski / Sądowa Wisznia / obok Poczty”, oraz stempel pocztowy: „Święto gór / Zakopane / 8 VIII 935 / 4–11 VIII 1935”.

Ze zbiorów Jerzego Ficowskiego.