List do Zenona Waśniewskiego z 3 sierpnia 1935 roku

List do Zenona Waśniewskiego z 3 sierpnia 1935 roku.

Kartka pocztowa z kremowego papieru o wymiarach 10,4×14,8 cm, zapisana czarnym atramentem na stronie do korespondencji wzdłuż dłuższego boku. Na odwrocie adres nadawcy: „Bruno Schulz / Zakopane / Pensj. «Pani»”, oraz odbiorcy: „Wielmożny Pan / Zenon Waśniewski / Sądowa Wisznia / obok Poczty”, oraz stempel pocztowy: „Święto gór / Zakopane / 4 VIII 35 […]”.

W rękopisie omyłka Schulza: przy oznaczeniu miesiąca zapisał „VII” zamiast „VIII”.

Ze zbiorów Jerzego Ficowskiego.