List do Zenona Waśniewskiego z 13 lipca 1935 roku

List do Zenona Waśniewskiego z 13 lipca 1935 roku.

Podwójny arkusz jasnokremowego papieru listowego, zapisany czarnym atramentem na stronie pierwszej i trzeciej. Format 21,6×14,5 cm. Wyraźny ślad jednokrotnego złożenia.

Ze zbiorów Jerzego Ficowskiego.