List do Zenona Waśniewskiego z 24 czerwca 1935 roku

List do Zenona Waśniewskiego z 24 czerwca 1935 roku.

Podwójny arkusz jasnokremowego papieru listowego, zapisany czarnym atramentem na stronie pierwszej, drugiej i trzeciej. Format 21,8×14,5 cm. Wyraźny ślad jednokrotnego złożenia.

Ze zbiorów Jerzego Ficowskiego.