List do Zenona Waśniewskiego z 25 marca 1935 roku

List do Zenona Waśniewskiego z 25 marca 1935 roku.

Kartka pocztowa z kremowego papieru o wymiarach 10,4×14,8 cm, zapisana czarnym atramentem na stronie do korespondencji wzdłuż dłuższego boku. Na odwrocie adres: „Wielmożny Pan / Zenon Waśniewski / Chełm–Lubelski / Reformacka 15 B” oraz stempel pocztowy: „Drohobycz / 23 III 35 18 / […]”; po lewej stronie ołówkowy dopisek inną ręką „otrzym. 27 III 35”.

Ze zbiorów Jerzego Ficowskiego.