Listy do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 20 marca oraz 28 maja 1935 roku

Listy do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 20 marca oraz 28 maja 1935 roku.

Podwójny arkusz szarobiałego papieru, zapisany czarnym atramentem na stronie pierwszej (k. 162), trzeciej (k. 163) i czwartej (k. 163v); strona druga (k. 163v) pusta. Format 34×21 cm. Wyraźne ślady dwukrotnego złożenia dokumentu.

W zbiorach CPAHU-L, Kuratorium Lwowskiego Okręgu Szkolnego m. Lwów, lata 1921–1939, F 179, O 7, Tom XIII, teczka 29376, k. 162 i 163.