Wyciąg z wykazu stanu służby i kwalifikacyjnego

Wyciąg z wykazu stanu służby i kwalifikacyjnego, sporządzony 20 marca 1935 roku.

Formularz urzędowy składający się z czterech stron (k. 160, k. 161), wypełniony częściowo przez Schulza, częściowo przez inne osoby. Format 34×21 cm. Wyraźne ślady dwukrotnego złożenia dokumentu.

W zbiorach CPAHU-L, Kuratorium Lwowskiego Okręgu Szkolnego m. Lwów, lata 1921–1939, F 179, O 7, Tom XIII, teczka 29376, k. 160 i 161.