List do Zenona Waśniewskiego z 19 grudnia 1934 roku

List do Zenona Waśniewskiego z 19 grudnia 1934 roku.

Arkusz jasnokremowego papieru, zapisany jednostronnie czarnym atramentem; w lewym dolnym rogu na marginesie dopisek inną ręką „odp. 25.12.934 / […]”. Format 26,5×21 cm. Widoczne ślady dwukrotnego złożenia.

Ze zbiorów Jerzego Ficowskiego.