List do Rudolfa Ottenbreita z 25 listopada 1934 roku

List do Rudolfa Ottenbreita z 25 listopada 1934 roku.

Podwójny arkusz jasnokremowego papieru, zapisany czarnym atramentem na pierwszej stronie. Format 20×15,3 cm. Wyraźny ślad jednokrotnego złożenia. Na zachowanej kopercie o wymiarach 12×15 cm adres napisany ręką Schulza: „Wielmożny Pan / Rudolf Ottenbreit / prof. gimnazjalny / Rzeszów / Gimnazjum męskie I”, oraz stempel pocztowy „Drohobycz / 25 XI 34 22 / 5b”; na odwrocie: „Bruno Schulz / Drohobycz”.

Ze zbiorów Jerzego Ficowskiego.