List do Tadeusza Brezy z 13 listopada 1934 roku

List do Tadeusza Brezy z 13 listopada 1934 roku.

Kartka pocztowa z jasnokremowego papieru o wymiarach 10,5×17,3 cm, zapisana czarnym atramentem na stronie do korespondencji (k. 43) wzdłuż dłuższego boku. Na odwrocie (k. 44) adres: „Wielmożny Pan / Tadeusz Breza / per «Kurier Poranny» / Warszawa / Marszałkowska 148”, oraz stempel pocztowy: „Drohobycz / 13 XI 34 […]”; po lewej stronie „Bruno Schulz, Drohobycz / Florjańska 10.”.

W zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, rkps 15883, s. 43–44.