List do Zenona Waśniewskiego z 6 października 1934 roku

List do Zenona Waśniewskiego z 6 października 1934 roku.

Podwójny arkusz kremowego papieru listowego z nieregularną siatką linii wodnych, zapisany czarnym atramentem na stronie pierwszej, drugiej i trzeciej; w górnym prawym rogu na stronie pierwszej duża cyfra „9” niebieską kredką; na stronie czwartej atramentowy dopisek adresata „otrzym. 8 X 34 / odpis. 10 X 34”. Format 16,9×13,1 cm. Wyraźny ślad jednokrotnego złożenia.

Ze zbiorów Jerzego Ficowskiego.