List do Stanisława Ignacego Witkiewicza z 12 kwietnia 1934 roku

List do Stanisława Ignacego Witkiewicza z 12 kwietnia 1934 roku.

Podwójny arkusz kremowego papieru listowego z delikatnym tłoczeniem, zapisany czarnym atramentem na stronach pierwszej i trzeciej (k. 43–44), na stronie czwartej (k. 44v) notatka ołówkiem ręką Witkacego, rozpoczynająca się od słów: „Co innego jest […]”. Format 17×13,1 cm. Wyraźny ślad złożenia arkusza na pół do formatu koperty.

W zbiorach Muzeum Literatury w Warszawie, sygn. 1942, k. 43–44; zakup w 1990 roku od Zbigniewa Skotnickiego, inw. 3960.