List Brunona Schulza do Stanisława Ignacego Witkiewicza z 12 kwietnia 1934 roku

Zbiory Muzeum Literatury w Warszawie, sygn. 1942, k. 43–44.

Rękopis listu Brunona Schulza do Stanisława Ignacego Witkiewicza z 12 kwietnia 1934 roku.

Podwójny arkusz kremowego papieru listowego z delikatnym tłoczeniem, zapisany czarnym atramentem na stronach pierwszej i trzeciej. Na stronie czwartej notatka ołówkiem zapisana ręką Witkacego, która rozpoczyna się od słów: „Co innego jest […]”. Format 17×13,1 cm. Wyraźny ślad złożenia na pół.