List do Zenona Waśniewskiego z 24 marca 1934 roku

List do Zenona Waśniewskiego z 24 marca 1934 roku.

Podwójny arkusz jasnoróżowego papieru listowego, zapisany czarnym atramentem na stronie pierwszej, drugiej i trzeciej. Format 15,2×14,3 cm. W górnym prawym rogu na pierwszej stronie duża cyfra „2” niebieską kredką. Wyraźny ślad jednokrotnego złożenia.

Ze zbiorów Jerzego Ficowskiego.