Dedykacja po niemiecku w Sklepach cynamonowych dla Josepha Rotha z 12 lutego 1934 roku

Dedykacja po niemiecku w Sklepach cynamonowych dla Josepha Rotha z 12 lutego 1934 roku.

Autograf na stronie przedtytułowej książki. Tekst w tłumaczeniu na język polski: „Panu Józefowi Rothowi dedykuje uszczęśliwiony głęboko i zachwycony czytelnik Zippera, W prawo i w lewo, Marsza Radetzky’ego, Bruno Schulz, Drohobycz, 12 lutego 1934, ul. Florjańska 10”.

Publikacja na podstawie kserokopii oryginału. Ze zbiorów Jerzego Ficowskiego.