List do Stefana Szumana z 24 listopada 1933 roku

List do Stefana Szumana z 24 listopada 1933 roku.

Obustronnie zapisany arkusz papieru. Publikacja na podstawie kserograficznej kopii oryginału znajdującego się w posiadaniu Grażyny Czyżewicz, córki adresata.

Ze zbiorów Jerzego Ficowskiego.