Odpis wierzytelny świadectwa dyplomu nauczyciela szkół średnich

Odpis wierzytelny świadectwa dyplomu nauczyciela szkół średnich, sporządzony 7 stycznia 1929 roku.

Pojedynczy arkusz szarobiałego papieru, zapisany czarnym atramentem na stronie pierwszej (k. 17); strona druga pusta. Format 34×21 cm. Ślad złożenia dokumentu wzdłuż dłuższego boku.

W zbiorach CPAHU-L, Kuratorium Lwowskiego Okręgu Szkolnego m. Lwów, lata 1921–1939, F 179, O 7, Tom XIII, teczka 29379, k. 17.