Bilet wizytowy Stanisławy Gozdeckiej-Horzycowej

  • Bilet wizytowy Stanisławy Gozdeckiej-Horzycowej_1
  • Bilet wizytowy Stanisławy Gozdeckiej-Horzycowej_2
Zbiory Muzeum Literatury w Warszawie; dar Adama Sandauera z 2009 roku; inw. 5908, k. 56.

Bilet wizytowy Stanisławy Gozdeckiej-Horzycowej.

Jasnokremowy kartonik o nierównych krawędziach (format 4,4×10,5 cm) z nadrukiem: „Stanisława Gozdecka Horzycowa” (k. 56). Na odwrocie (k. 56v) notatka Schulza ołówkiem.