Utwory literackie

Rękopis opowiadania <i>Druga jesień</i>