Józef Piłsudski

2017
  • Małgorzata Ogonowska, Schulz i Piłsudski – zetknięcia w czasie i przestrzeni, „Schulz/Forum” 2017, nr 10, s. 42–55.